Monthly Archives: May 2014

С промяна.. за едно ново начало…

Здравейте приятели. Днес, анонсираме някои промени в системата. Те са наложени от  няколко фактора. През по-голямата част от изминалата година, както всички сте забелязали липсваха каузи. Или по-точно – спонсори, които да инвестират и реализират каузи, избрани от вас и нас. Причините са разнообразни, но най-важните може би са, това, че екипа е в по-различен състав от преди. Всичко това създаде определен вакуум в системата, който ще се опитаме да решим и адресираме с тези няколко промени и мерки, които в момента предприемаме.;

Някои от вас, може би вече са забелязали в приложенията, както и в профилите си на сайта, няколко нови реда в “Обща статистика”.

Обща статистика

Те имат за цел да регулират и постигнат решение на следния проблем:
Поради твърде големия брой натрупани точки, които все още не са дарени за каузи, предимно поради липса на спонсорство и с цел гарантирането на по-ефективното им разпределяне за бъдещи каузи, решихме временно да замразим всички неизползвани точки, спечелени преди 1.04.2014 г.

frozen_points

Замразените точки не са безвъзвратно загубени: веднъж месечно ще Ви бъдат възстановявани по 10% от общия брой замразени точки, стига да използвате Walk2Help в рамките на месеца. Ако сте редовен потребител, ще получите цялата замразена сума обратно в рамките на 10 месеца. Точките, които сте спечелили след 1.04.2014 г., няма да бъдат замразени и ще можете да ги дарявате както и досега за всички бъдещи каузи.

Въвеждането на този механизъм цели да гарантира равностойни условия за участие в предстоящите социални кампании. Очаквайте още информация по този и други свързани с каузите и спонсорството, въпроси в близките няколко дни 🙂