Образователни играчки за детски център Света Мина

Детски център Свети Мина подпомага физическото и емоционалното развитие на деца с аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа и много други увреждания на централната и перфирната нервни системи.

VIVACOM подари за Коледа образователни играчки на децата, които да подпомогнат тяхното развитие. Предизвикателството беше да извървим заедно 5000 км.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.